Woningruil - woningruil

Woningruil

Verhuizen door uw huurwoning te ruilen met een andere huurder?

Dat kan. Woningruil is een manier om een huurwoning te vinden die u misschien beter past. Als u een ruilpartner heeft gevonden, kunt u bij ons de aanvraag tot woningruil indienen.

Regels woningruil

 • U moet zelf een ruilpartner vinden. Dit doet Ons Huis niet voor u;
 • U moet minimaal een jaar in een corporatiewoning hebben gewoond;
 • Ons Huis reageert binnen 10 werkdagen op uw ingediende aanvraag tot woningruil;
 • Woningruil is niet toegestaan als er huurachterstand is of als er sociale klachten zijn. Ook kan dit niet als de woning is aangepast voor gehandicapten;
 • Inkomensgrenzen, leeftijdsvoorwaarden en andere regels blijven gelden. Bij woningruil gelden dezelfde regels als voor een nieuwe verhuring;
 • Woningruil kan niet plaatsvinden als Ons Huis geen gesprek heeft gehad met de ruilpartner. Dit moet een persoonlijk gesprek zijn op het kantoor van Ons Huis;
 • U kunt de huur pas opzeggen als u van Ons Huis en de andere verhuurder akkoord hebt voor woningruil. Ook hier geldt 1 maand opzegtermijn;
 • Bij woningruil kan de  huurprijs veranderen. Dat betekent dat Ons Huis voor de woning na woningruil vaak een hogere huurprijs vraagt;
 • Ons Huis controleert de woning tijdens de aanvraag tot woningruil (vooropname). Als toestemming wordt verleend, controleert Ons Huis de woning ook op dag van de officiële woningruil (eindopname);
 • De officiële woningruil (ondertekening huurcontract/sleuteloverdracht) kan alleen plaatsvinden op de eerste van de maand;
 • Als Ons Huis vermoedt dat regels worden misbruikt, wordt geen toestemming verleend tot woningruil.

Werkwijze woningruil

Hoe gaat woningruil in zijn werk?

 • U vult het aanvraagformulier woningruil in. U vindt het aanvraagformulier onderaan deze pagina. Let op: ook de ruilpartner moet het verzoek tot woningruil indienen bij de eigen verhuurder;
 • Ons Huis neemt contact met u op en stuurt u het uitgebreide woningruilformulier toe;
 • U stuurt het volledig ingevulde woningruilformulier naar Ons Huis op. Het is belangrijk bij dit formulier ook de gevraagde documenten bij te voegen. Zie verderop deze pagina;
 • Ons Huis controleert aan de hand van de aangeleverde documenten of de ruilpartner voldoet aan de voorwaarden die voor uw huidige huurwoning gelden. Kijk voor meer informatie bij Het verhuurgesprek;
 • Als de aanvraag volledig is, maakt een medewerker een afspraak bij u thuis voor een vooropname. Onze opzichter geeft tijdens zijn bezoek aan hoe u de woning moet opleveren en wat u eventueel moet herstellen voor de verhuizing. Ook wordt duidelijk welke kosten voor uw rekening komen als u de herstelwerkzaamheden niet (juist) uitvoert. Kijk voor meer informatie hierover bij Huur opzeggen.;
 • Na de vooropname maken wij met de ruilpartner een afspraak voor een verhuurgesprek. Met name het inkomen en de verhuurdersverklaring bepalen of Ons Huis daadwerkelijk toestemming tot woningruil verleent;
 • Gaan Ons Huis en de andere verhuurder akkoord met de woningruil, dan kan de officiële woningruil in gang worden gezet;
 • U en de ruilpartner moeten dan beide de huur officieel opzeggen. Vul hiervoor het webformulier in en vermeld als reden ‘woningruil’;
 • Na ontvangst van de huuropzeggingen bepalen Ons Huis en de andere verhuurder samen de datum waarop de huurovereenkomsten worden getekend, wanneer de sleuteloverdracht is en wanneer Ons Huis de eindopname in de woning doet. Let op: direct na de ondertekening van de huurovereenkomst moet de ruilpartner de eerste maand huur, administratiekosten, de waarborgsom en de eventuele kosten voor een naamplaatje betalen;
 • Op de dag van de officiële woningruil doet Ons Huis nog een eindopname in de woning. Pas daarna is de woningruil definitief.

Benodigde documenten bij aanvraag

Stuur bij het woningruilformulier onderstaande documenten van de ruilpartner mee.  Indien het gaat om 2 woningen van Ons Huis moet de aanvrager onderstaande documenten ook aanleveren.

 • kopie identiteitsbewijs van de ruilpartner (en evt. medehuurder); 
 • drie meest recente loonstroken van de ruilpartner (en evt. medehuurder);
 • meest recente jaaropgave van de ruilpartner;
 • meest recente IB-60 formulier of de aanslag 2014 of de voorlopige aanslag 2015 van de ruilpartner afkomstig van de  belastingdienst.
 • indien de ruilpartner woonachtig is buiten de gemeente Enschede en een WWB-uitkering nodig heeft, dan een Verklaring WWB-uitkering;
 • ondertekende verhuurdersverklaring van de ruilpartner;
 • indien van toepassing: als u of de ruilpartner te maken heeft met een bewindvoerder, dan moet deze ook schriftelijke toestemming geven voor de woningruil.