Huur opzeggen - Huur opzeggen

Huur opzeggen

Huur opzeggen

Gaat u verhuizen? Wij hanteren een opzegtermijn van één maand. Om de huur op te zeggen, dient u een brief naar ons kantoor te sturen of onderstaand formulier in te vullen. U ontvangt per email direct een kopie van het ingevulde formulier. Na ontvangst van het formulier of uw brief nemen wij op werkdagen binnen 48 uur contact met u op. Een officiële schriftelijke bevestiging ontvangt u nadat de vooropname plaats heeft gevonden. Hierin vermelden wij ook de laatste dag van uw huurovereenkomst. Deze valt altijd op een werkdag en nooit in het weekend.

Een huuropzegging is altijd onherroepelijk in verband met de verhuur aan een nieuwe klant of de planning van het onderhoud.

Als u zelf een opzeggingsbrief opstelt, neem dan onderstaand formulier als uitgangspunt.

Als de huur wordt opgezegd in verband met overlijden van de huurder, geef dan ook altijd het correspondentieadres door. U kunt dit invullen bij het veld ‘nieuwe adres’.

De staat van de woning

Na de huuropzegging maken wij met u een afspraak voor een voor- en eindopname van de woning. Tijdens de vooropname bespreekt de technisch verhuurmedewerker met u hoe u de woning moet opleveren, wat kunt u ter overname aanbieden en wat niet. Ook komen eventueel zelf aangebrachte voorzieningen ter sprake en overlegt u met onze medewerker wat hiermee moet gebeuren.

De gemaakte afspraken tijdens de vooropname worden schriftelijk vastgelegd.

Definitief vertrekken uit de woning

De eindopname staat meestal op de laatste dag van uw huurovereenkomst gepland. De technische medewerkers beoordeelt dan of de gemaakte afspraken tijdens de vooropname door u zijn nagekomen. Mocht dit niet het geval zijn, dan maakt Ons Huis de woning in orde en zullen wij de kosten daarvan bij u in rekening brengen.

Na ontbinding van de overeenkomst is geen mogelijkheid meer nog reparaties uit te voeren of vergeten spullen op te halen.

Bij de eindopname moet u alle sleutels, ook die van de postkast en/of berging, bij de technisch verhuurmedewerker inleveren. Als  één of meerder sleutels ontbreken, zullen wij deze op uw kosten bij bestellen.

Hoewel afhankelijk van de gemaakte afspraken met u, gelden de volgende basisregels bij het opleveren van de woning:

  • De woning moet in goede staat, helemaal leeg en bezemschoon zijn. Dit betekent dat de gehele woning, dus ook vloeren en trappen, zonder vloerbedekking en andere stoffering moet zijn.
  • De plafonds zijn egaal en vrij van plafondtegels, lijmresten, betimmeringen en gordijnrails.
  • In de tuin, berging of op het balkon staan eveneens geen persoonlijke eigendommen meer van u.

Eindafrekening

Als de eindopname is afgerond, wordt de huurovereenkomst beëindigd en ontvangt u een gespecificeerde eindafrekening. Te betalen bedragen verrekenen wij met de borg die u bij de start van de overeenkomst hebt betaald. Afhankelijk van de hoogte van de eindafrekening of een nog openstaande huurachterstand, krijgt u geld terug of moet u nog geld betalen.

Als u voor de hele maand de huur heeft betaald, maar de huur al eerder eindigt, ontvangt u het teveel betaalde bedrag terug.

De servicekosten rekenen wij af aan het eind van een boekjaar, meestal een kalenderjaar. Bij de eindafrekening vermelden wij dit ook.

Verhuurdersverklaring

Als u verhuist naar een andere huurwoning, zal uw nieuwe verhuurder u vragen om een verhuurdersverklaring. Dat is een formulier waarop de verhuurder informatie verstrekt over uw betalingsgedrag en uw bewonersgedrag. Ons Huis kan u deze verstrekken. Daarvoor moet u persoonlijk op ons kantoor komen. Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs vullen wij het formulier direct voor u in.

Niet vergeten bij verhuizing

Het is verstandig ook andere zaken goed te regelen als u gaat verhuizen, denk aan:

  • Opzegging van gas, water en elektra: hiervoor dient u zelf de meterstanden op te nemen en door te geven aan het energie- en waterbedrijf.
  • Vuilcontainers: als bij uw woning containers zijn geplaatst, moet u ervoor zorgen dat u deze leeg achterlaat bij de verhuizing.
  • Grof vuil: heeft u oud meubilair of versleten vloerbedekking? Dan kunt u bellen met TwenteMilieu of de kringloopwinkel. Spullen die niet meer goed te gebruiken zijn, kunt u het beste wegbrengen naar het afvaldepot. Informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Enschede of de gemeente Hengelo.
  • Nieuw adres doorgeven: binnen vijf dagen na uw verhuizing moet u bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente uw nieuwe adres doorgeven. Wanneer u niet binnen de gemeente verhuist, dan meldt u zich in de gemeente waar u gaat wonen.
  • Verhuisservice: wij adviseren u gebruik te maken van de verhuisservice van Post NL. Door middel van deze dienst kunt u op eenvoudige wijze diverse instanties, zoals uw bank en uw verzekeraar, van uw verhuizing op de hoogte stellen. De verhuisservice regelt u eenvoudig via PostNL of op het postkantoor.