Huurdersvertegenwoordiging - Huurdersvertegenwoordiging

Huurdersvertegenwoordiging

Huurdersbelang Ons Huis

De stichting Huurdersbelang Ons Huis is opgericht op 12 februari 2013. Het doel van de stichting is het behartigen van de belangen van de huurders en bewoners van woningen die in beheer zijn bij Ons Huis. Ook worden de belangen van bewonerscommissies behartigd. Hiervoor is veelvoudig overleg met Ons Huis en wordt er voorlichting gegeven aan bewonerscommissies en individuele huurders.
Donateurs kunnen zich aansluiten bij de stichting. Donateurs zijn in principe bewonerscommissies in de zin van de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder. Donateurs spreken namens door haar vertegenwoordigende huurders.

De Stichting Huurdersbelang Ons Huis heeft ook een Raad van Advies opgezet en aangesteld. Voor 1 mei van elk jaar legt het bestuur van de stichting verantwoording af aan de Raad van Advies. Dit gaat dan over het gevoerde beleid en de voornemens voor het komende jaar.

Vragen?

Stichting Huurdersbelang Ons Huis is bereikbaar via de secretaris, de heer H.H. Fockens. Het e-mailadres is st.huurdersbelang@gmail.com, of kijk op hun website voor meer informatie.

 

Contact

Inlooptijden kantoor

Ma t/m do van 9.00 uur tot 13.00 uur
Vr van 9.00 uur tot 12.00 uur  

Algemene telefoonnummer

053 4848 900
 
adresgegevens